PostHeaderIcon Umowa na przedszkole zastępcze

Zapraszamy rodziców dzieci (z innych przedszkoli), które w sierpniu 2018 r. będą uczęszczały do naszego przedszkola do zapoznania się z umową cywilno-prawną i wypełnienia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (bez wpisywania numeru umowy). Prosimy o wydruk dwustronny.

W przypadku braku możliwości wydrukowania umowy, druki pobrać można w przedszkolu do 29 czerwca 2018 r. w godz. 8.00-15.00.

Informujemy również, że umowę należy podpisać najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2018 r.

Umowa o świadczenie usług przez przedszkole zastępcze

Comments are closed.