W bieżącym roku po raz kolejny   prowadzimy elektroniczny nabór nowych  dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Adres internetowego serwisu naboru   do przedszkola na rok szkolny 2017/2018   oraz  karty zgłoszeń  do pobrania: http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ .

HARMONOGRAM NABORU

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji do przedszkoli 2017

OŚWIADCZENIE WOLI

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z harmonogramem naboru  w terminach  od  12 maja  2017 r.  od godz. 15,00 do 17 maja 2015r do godz.15,00  potwierdzać będziecie wolę przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Proszę o wypełnienie zamieszczonej poniżej  karty i złożenie w przedszkolu w ww. terminie.

Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.