Herbautorki programu: Irena Dzierzgowska, Mirela Nawrot

Partnerskie

Przedszkole to program wychowania przedszkolnego, tworzący procedurę zapewnienia wysokiej jakości usług.

Celem programu :

  • podnoszenie jakości pracy przedszkoli,
  • promowanie najlepszych placówek,
  • propagowanie idei partnerstwa.

Partnerskie Przedszkole to wysoka jakość pracy w następujących obszarach:

KOMUNIKACJA-zasady komunikacji interpersonalnej w przedszkolu są odpowiednie do potrzeb dzieci, personelu i rodziców oraz sprzyjają utrzymywaniu dobrych kontaktów z lokalną społecznością.’

PROGRAMY– programy nauczania i wychowania są dostosowane do potrzeb dzieci, a ich realizacja uwzględnia indywidualna pracę z dziećmi zdolnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Rodzice znają i akceptują programy obowiązujące w przedszkolu.

ROZWÓJ– plan strategiczny i plan doskonalenia personelu zapewniają stały rozwój i poprawę jakości przedszkola.

DZIECKO– wszystkie działania przedszkola nakierowane są na tworzenie najlepszych warunków rozwoju dzieci  w harmonii z rówieśnikami, w atmosferze partnerskiej współpracy wszystkich dorosłych odpowiedzialnych za ich wychowanie.

BAZA, ZASOBY– baza i zasoby materialne przedszkola pozwalają na tworzenie najlepszych warunków wychowania dzieci w partnerskiej atmosferze, na partnerskie współdziałania nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.

MARKETING– przedszkole określiło swoich klientów i rozpoznało ich potrzeby. Promocja oferowanych usług jest skuteczna.

Nasze przedszkole w 2003 roku otrzymało Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole, a w 2008 roku ponownie Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole.

004005

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10.01.2014r. nasze przedszkole otrzymało Polski Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole im. Ireny Dzierzgowskiej.

002    004

  003

001