Zasady Klubu Optymistycznych Rodziców Przedszkola nr 9 im. Bursztynek:

1. Do Klubu Optymistycznych Rodziców mogą należeć wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Spotkania odbywają się w wcześniej wyznaczonym terminie, w godzinach popołudniowych.

3. Tematyka spotkań zgłaszana jest przez członków Klubu Optymistycznych Rodziców.

4. W czasie spotkań rodzice rozmawiają na określone tematy, dzielą się doświadczeniami.

5. W spotkaniach mogą uczestniczyć chętni pracownicy przedszkola.

6. Członkowie mogą zgłaszać wnioski, propozycje tematów na kolejne spotkania.

7. Wszyscy uczestnicy spotkania  zobowiązani są do dbania o miłą i przyjazną atmosferę.