fobject_id 125348

Nasze przedszkole otrzymało od Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Przedszkole w Ruchu” za udział w akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnienie wymagań.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Akcji ?Ćwiczyć każdy może”, prowadzonej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Przedszkola i szkoły będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły oraz przedszkola w poszczególnych miejscowościach zaangażowane w działania upowszechniające zdrowy styl życia. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu: www.szkolawruchu.men.gov.pl.

Strona internetowa akcji rok szkoły w ruchu   http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/aktualnosci

Zasady przyznawania tytułu:

 • Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.
 • Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji ?Ćwiczyć każdy może? i spełnią wymagane kryteria.
 • Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Aby otrzymać tytuł Przedszkole w Ruchu , przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań. Przez dokumentację rozumie się zdjęcia, filmy, skany dokumentów, które powinny zostać zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na stronie szkoły, na portalu społecznościowym itp.).

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się:

 • Ruch w przedszkolu ? zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego . Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
 • Edukacja zdrowotna – zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;
 • Kwalifikacje i doskonalenie wychowawców edukacji przedszkolnej – zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;
 • Zajęcia zorganizowane (ruch poza przedszkolem) – zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
 • Zajęcia niezorganizowane (ruch poza przedszkolem) – zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
 • Aktywność z udziałem rodziny (ruch poza przedszkolem) – Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp

 

Podejmowane działania w roku 2013/2014: ruchowych.

 1.  Scenariusze zajęć: „Krasnoludki to my”, Lubimy ćwiczyć , „Zimowy spacer z babcią-zestaw ćwiczeń gimnastycznych”, „Zimowe zabawy- zestaw zabaw ruchowych”
 2. WDN: „Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży”.
 3. Folder dla rodziców
 4. Działania w roku 2013/2014- prezentacja