indeks w eur
Program „Kraina Dzieci w Europie – bis” jest jedną z części pochodzącą z projektu „Optymistyczna Sfera Oświatowa”.
Założeniem programu jest poznanie krajów Europy przez dzieci, prawa dziecka oraz edukacji wielokulturowej poprzez kształtowanie u dzieci właściwych postaw, uczenie dzieci tolerancji wobec siebie i innych oraz poznawanie i szanowanie praw dziecka.
Celem tego programu jest:

  • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Praw Dziecka;
  • akceptowanie odmienności i inności przez dzieci;
  • wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy;
  • komunikacja, porozumienie, dialog między dziećmi w grupie;
  • tolerancja, uznanie, godność.