Grupa I „Maki” (dzieci 3-letnie)       

 Bez tytułu