Grupa II „Stokrotki” (dzieci 4-letnie)

                                                                              childrenstat-stokrotki