Religia: D. Prończuk

poniedziałek i piątek

09.15- 09.45 gr. IV

09.45 – 10.15 gr. VI

 

Język angielski: J. Mikołajczyk

wtorek:

10.00-10.30 gr.IV

10.30-11.00 gr.VI

piątek:

12.00 – 12.30 gr. IV

12.30 – 13.00 gr. VI