Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe.
Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między 2, a 5 rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat.

Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób.

Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci dziecka do Ciebie, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym pragnie mówić!

Czynniki wywołujące mutyzm:

 • separacja od rodziców, utrata bliskiej osoby, zgubienie się np. w sklepie
 • częste przeprowadzki i migracja
 • rozpoczęcie przedszkola lub szkoły
 • świadomość niedoskonałości mowy
 • prześladowanie lub inne negatywne reakcje ze strony otoczenia

Czynniki podtrzymujące:

 • negatywne wzmacnianie mutyzmu przez zwiększoną uwagę i rozczulanie się nad dzieckiem
 • brak odpowiedniej interwencji
 • pogodzenie się z mutyzmem dziecka
 • zdolność do przekazania prawie każdej informacji niewerbalnie
 • izolacja społeczna
 • rodzina należąca do mniejszości etnicznej bądź językowej
 • negatywny model komunikacji w rodzinie

Jak pomóc dziecku?

Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka.

Jak zachować się w obecności dziecka dotkniętego mutyzmem?

 • Nie zmuszaj dziecka do mówienia i nie zawstydzaj, jeśli nie jest w stanie rozmawiać w danej chwili
 • Traktuj dziecko tak samo jak inne dzieci – nie skupiaj na nim swojej uwagi
 • Nie karz dziecka za brak mowy, nie bądź sfrustrowany, jeśli dziecko nie mówi
 • Nie zadawaj otwartych pytań, zmień je na pytania zamknięte tak aby dziecko mogło kiwnąć głową tak lub nie
 • Postaraj się unikać kontaktu wzrokowego
 • Jeśli dziecko się odezwie – ukryj swoje zdziwienie. Zachowuj się normalnie

MUTYZM LITERATURA (dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN Koszalin)

Książki:

 1. Elżbieta Maria Minczakiewicz, Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków 1997
 2. (red.) Irena Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2011
 3. Joanna Bala, Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej : terapie szyte na miarę, Kraków 2017
 4. Anna Skoczek, Mutyzm : zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 2015
 5. Monika Cabała, Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia, Kraków 2016

Artykuły:

 1. Ja się nie odzywam : problemy dziecka z mutyzmem wybiórczym, Joanna
  Czapla, w: Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 3 (77), s. 17-19
 2. Dlaczego milczą?, Magdalena Goetz w: Głos Nauczycielski. – 2015, nr 50, s. 13
 3. Przerwać ciszę – mutyzm, Aleksandra Kubala-Kulpińska, w: Życie Szkoły. – 2015, nr 2, s. 18-21

Ważne strony: www.mutyzm.org.pl