Przedszkole Nr 9 im. ?Bursztynek? w Koszalinie istnieje od 1969 r. i jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest miasto Koszalin.

Znajduje się na ulicy Tuwima 1 i położone jest w środku osiedla Przylesie, z daleka od ruchliwych ulic, otoczone budynkami mieszkalnymi i pasem zieleni. Od 1997 r. dyrektorem jest pani mgr Wioletta Bartoszewska.

W chwili obecnej jesteśmy przedszkolem 6-oddziałowym.

Priorytetowym działaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, dbanie o jego dobro, umiejętna, oparta na partnerstwie współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Jakości ? Partnerskie Przedszkole?-2003
 • Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa-2005
 • Certyfikat rekordu Polski za największy album ? Koszalin moje miasto?- 2005
 • Certyfikat Bezpieczeństwa VII edycji 2010/2011
 • Certyfikat ?Przyjaciele lasu? -2006
 • Certyfikat ? Optymistyczne Przedszkole? -2006
 • Recertyfikat  ?Partnerskie Przedszkole? -2009
 • Certyfikat Optymistyczna Strefa Oświatowa -2009
 • Certyfikat Edukacji  Przeciwpożarowej ? 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 • Certyfikat ?Kubusiowi Przyjaciele Natury? ? 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
 • Certyfikat ?Wielki Bal Księżniczek? – 2010
 • Certyfikat bezpieczeństwa miejskiego przedszkolnego programu ?Bezpieczeństwo dzieci na drogach?- 2009, 2010,2011, 2012
 • Certyfikat ?Bezpieczne wakacje?-2011, 2012
 • Certyfikat Klubu Smoka Spondylusia ?Zdrowa Nóżka? -2010
 • Certyfikat Akademii Misia Haribo 2012
 • Certyfikat Doskonałości Ogólnopolski Program Optymistyczne Przedszkole- 2011
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka Piramida Żywienia -2011, 2012
 • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  2011-2016
 • Certyfikat Dodaj Język Polski do Ulubionych 2012
 • Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- zdrowie oraz aktywność najmłodszych 2011/2012
 • Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- bezpieczeństwo oraz aktywność najmłodszych 2012
 • Certyfikat Bezpieczny Przedszkolak 2012
 • Certyfikat Przedszkole Przyjazne dzieciom 2013

Posiadamy:

 • Tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości- 2004
 • Tytuł Lider Edukacji 2005, 2011
 • Tytuł ? Perła Optymizmu 2009?
 • Herb Szlachecki Tytuł Optymistyczne Przedszkole-2011
 • Tytuł Szkoła Odkrywców Talentów 2012
 • Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły 2012

Oferta przedszkola:

 • Zajęcia dodatkowe:
  • Logopedia
  • Rytmika
  • Religia
  • Język angielski
 • Kółka zainteresowań:
  • Taneczne
  • Sportowe
  • Ekologiczne
  • Plastyczne
  • Teatralne
  • Komputerowe
  • Muzyczno-wokalne
  • Fotograficzne
  • Języka angielskiego
  • Origami

Godziny pracy przedszkola: 6.30-16.30

Według podstawy programowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 30.08.2012, poz. 977)

 • Nie mniej niż 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu – swobodna zabawa dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Nie mniej niż 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) – zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, wycieczki, spacery.
 • Nie więcej niż 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu – zajęcia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, dzieci lub rodziców, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów.
 • Nie mniej niż 2/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu (czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela) – schodzenie się dzieci, posiłki, czynności organizacyjne i samoobsługowe, poobiedni relaks, odbieranie dzieci.

Godziny posiłków:

 • Około 8.20 – I śniadanie
 • Pomiędzy 10.00-10.30 – II śniadanie
 • Po 11.30 – obiad: zupa
 • Po 14.00 – obiad: drugie danie

przedszkole